Tag Archives: culture

First Armenian in the NHL

Winnipeg’s Zach Bogosian, 22, is the first player of Armenian heritage to play in the NHL.

Winnipeg's Zach Bogosian, 22, is the first player of Armenian heritage to play in the NHL. (Getty Images)

_________________________________________________________________________________________

Aside from his notoriety as one of Winnipeg’s prized home-grown products (drafted third in 2008 behind only Steven Stamkos and Drew Doughty), the 22-year-old Bogosian is perhaps best known for being the first player of Armenian heritage to play in the National Hockey League.

Although Armenia is a mountainous country (a former republic in the defunct Soviet Union) and endures long, cold winters, the sport of hockey has been slow to develop there. It took an American-born player like Bogosian to break the barrier, so to speak.

Zach’s great-grandfather, Stephen, escaped Armenia in the early 1920s to get away from the genocide perpetrated on his countrymen. Some 1 million Armenians reportedly lost their lives during this holocaust.

The Bogosian family wound up in upstate New York, and Zach, a natural athlete at a young age, had a decision to make early on. He could follow his dad into American football (Ike was co-captain of the 1980-81 Syracuse University teams that featured future New York Giants running back and Super Bowl champ Joe Morris) or pursue a career in hockey.

Hockey won and Zach never looked back. And he’s proud of the fact that he’s a bit of a pioneer.

“Yeah, growing up with an Armenian heritage … you know, my grandparents are still pretty hardcore about it,’’ he said. “My great-grandfather came across when the genocide started.

“It’s just a hard-working family from a small town. I mean, if I can do it, anyone can do it. As far as being the first Armenian, obviously I’m very proud of it. But it’s not just on me; it’s on my parents and everyone who helped me throughout my whole career.

“It’s kind of fun to have that (first Armenian) next to your name.’’

As for not following his dad and older brother (Aaron, now playing for the Florida Everblades of the ECHL) into American collegiate sports, the Bogosians have cable TV to thank for that.

Zach grew up watching the Ottawa 67s junior team and that convinced him to eventually play youth hockey north of the border, joining the Peterborough Petes after graduating from Cushing Academy.

Massena is a town of about 12,000 in St. Lawrence County, which also includes former NHLer Mike Hurlbut (N.Y. Rangers, Quebec Nordiques, Buffalo Sabres) among its native sons.

“I played a few tournaments with Nick Palmieri (Utica, N.Y.) for the Syracuse Stars, but Massena is pretty secluded,’’ said Bogosian. “I was never really around anyone (of high hockey caliber) growing up. When I go home, it’s just me and my brother skating together.

“It’s a unique little town; I enjoy going back there in the summertime. I’m just proud to be from there.’’

Like a number of players in the organization, there were some mixed feelings about leaving Atlanta for Winnipeg a couple years ago. On one hand, the Thrashers were moving to a more hockey-crazed environment. On the other, a lot of local ties to Atlanta — from friends to schools to favorite restaurants — had to be broken.

“I’m from upstate New York, so the climate is not too much different,’’ said Bogosian. “(Winnipeg) is a great hockey town and we have great support. Obviously, it’s never easy moving from city to city. But the city welcomed us with open arms. It’s been a great experience so far.’’

The Jets believe they’re on the right track toward contention, with young stars like Andrew Ladd, Blake Wheeler, Evander Kane and, of course, Bogosian, forming a strong nucleus. The team stood 8-9-1 in late February.

“We’ve been together for a few years,’’ he said. “We’ve been through the Atlanta phase and now we’re going through the Winnipeg phase.

“Our core group might seem young, but we have a good mix of veteran guys, too. Any time you’re one of the young guys on a young team, it’s always fun, bringing that energy to the room and learning from the older guys.’’

source: http://www.nyhockeyjournal.com/news/2013/03/18_from_nyhj_jets_bogosian.php

Contest to Create a Symbol Representing Gyumri’s Cultural Heritage

Project Symbol Contest

The RA Ministry of Culture and the Gyumri Municipality are announcing “Gyumri CIS Cultural Capital 2013” project logo contest.

  • The applications are accepted in sketch format which needs to be in color or black and white.
  • The sketch must be provided to the municipality electronically, as well as on 50x60cm cardboard.
  • The design must have a “slogan”.
  • A closed envelope is attached to the design with the same slogan, with its author’s full name, address and the phone number.
  • Presenting the designed logo on different forms is encouraged (envelope, letterhead, advertisement etc.).

The designs will be considered by the commission and the approved version will become the “Gyumri CIS Cultural 2013” project symbol.

The best designs will be awarded with (150,000AMD).

The applications can be submitted to the RA Ministry of Culture or Gyumri Municipality until February 19th, 2013.


Address:
Yerevan, Republic Square,
Government House N3,
Tel 52 39 22.
Gyumri, Vardanants Square 1,
Gyumri Municipality
Tel 0312 32 606

 


ԾՐԱԳՐԻ ԽՈՐՀՐԴԱՆՇԱՆԻ ՄՐՑՈՒՅԹ

ՀՀ մշակույթի նախարարությունը և Գյումրու քաղաքապետարանը հայտարարում են «Գյումրին՝ 2013 թ. ԱՊՀ մշակութային մայրաքաղաք» ծրագրի խորհրդանշանի ընտրության մրցույթ: Հայտերն ընդունվում են էսքիզի տեսքով (և՛ գունավոր, և՛ սև ու սպիտակ)՝ կցելով նաև նշանաբառը: Աշխատանքներն անհրաժեշտ է ներկայացնել էլեկտրոնային կրիչի, ինչպես նաև A4 ֆորմատի չափով ստվարաթղթի վրա: Ներկայացրած աշխատանքին կցվում է փակ ծրար` նույն նշանաբառով, որում պետք է նշված լինի հեղինակի անունը, ազգանունը, հասցեն և հեռախոսահամարները:
Ցանկալի կլինի, եթե էսքիզը ներկայացվի տարբեր նյութերի վրա (ծրար, ձևաթուղթ, գովազդ և այլն): Առաջարկները կքննարկվեն և հավանության արժանացած տարբերակը կընտրվի «Գյումրին՝ 2013 թ. ԱՊՀ մշակութային մայրաքաղաք» ծրագրի խորհրդանշան:
Մրցույթում հաղթած խորհրդանշանի համար սահմանված է մրցանակ (150 000 ՀՀ դրամ): Հայտերն կարող եք ներկայացնել մինչև 2013 թ. փետրվարի 19-ը ՀՀ մշակույթի նախարարություն կամ Գյումրու քաղաքապետարան:

Հասցեներ`
– Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3,
հեռ.` +374 (10) 52-39-22,
– Գյումրի, Վարդանանց 1 (քաղաքապետարան),
հեռ.` +374 (312) 3-26-06:

Urgent Action Required Regarding Horizon Television

Horizon Armenian Television

A task force of community representatives has come together to chart out the legal and other elements of the recent decision by Charter Communications, Inc. to arbitrarily yank Horizon Armenian Television off its Charter lineup effective February 19, 2013.

The Horizon Television Community Task Force is launching an online petition campaign directed at Charter Communications regional and national leaders as well as the Federal Communications Commission.

Click now to sign the petition and circulate the link to a wide circle of contacts.

Horizon Television Community Task Force

Cleanser of the Turkish Language

Hagop Martaryan, born May 22, 1895, was a specialist in the Turkish languages and thus called upon by Ataturk to help cleanse it of Persian and Arabic influences. He was appointed to the First Turkish Language Convention and his surname changed to Dilicar, literally meaning “language opener”. He was known as Agop Dilicar, or A Dilicar after his death when his Armenian origins were concealed from the public.

____________________________________________________________________________________________________
Hagop Martayan, a philologist and an expert in the science of encyclopedia, was born in Istanbul in 1895. A graduate of the American Robert College, he dedicated his entire life to the study of languages and was an expert in the Turkish language. He studied the etymology of Turkish words, meticulously tracing their origins since their earliest recorded coinage, their transmissions from one language to another, analyzing the words into their component parts, identifying their cognates in other languages, and tracing them to a common ancestral root.

Later, Mr. Martayan became an instructor and an administrator at the Robert College. He participated in World War I as a reserve officer. Then he lived in Europe for a while. In 1932, Ataturk was impassioned with a project to give back the Turkish language its true identity, and clear it from the shadow of Ottoman Turkish. He was aware of the expressive power of Turkish and he had a burning desire to liberate it from the shackles of Arabic and Persian influence. He himself an admirer and a master in using the Turkish, when learned about Hagop Martayan, who was at that time in Bulgaria, invited him to Turkey, and he became impressed with the knowledge and expertise of Mr. Martayan. He appointed him to the First Turkish Language Convention (Türk Dil Kurultayi). Around that time, a law making the surnames mandatory was at the legislature. Ataturk suggested that Mr. Martayan take the last name DILACAR, meaning “tongue opener”, which Martayan graciously accepted.

After the Turkish Language Convention, Mr. Dilacar became the Head Expert in the Turkish Language Association (Türk Dil Kurumu). Later, he taught languages at the universities and high schools. Starting in 1936, he taught for fifteen years The History of Linguistics, and General Linguistics at the Philology Department of the Language, History & Geography Department (Dil,Tarih & Cografya Fakultesi) of the University of Ankara. He was the advisor to the Turkish Encyclopedia, and later he became its chief editor. Mr. Dilacar passed away on September 12, 1979 in Istanbul.
Hagop Martayan Dilacar contributed enormously to the enrichment of the Turkish language and culture. He worked tirelessly to elevate and refine the Turkish.

(source: http://armenians-1915.blogspot.com/2009/06/2892-hagop-martayan-dilacar-tribute-to.html)

Ayhan Ozer, From….. THE TURKISH TIMES January 15, 1996Agop Martayan Dilaçar (May 22, 1895 – September 12, 1979) was an Armenian-Turkish linguist who specialized in Turkic languages and the first Secretary General and head specialist of the Turkish Language Association.

Biography
Agop Dilaçar was born in İstanbul, as Agop Martayan, in 1895. He graduated from the Robert College in 1915. In addition to Armenian and Turkish, he knew English, Greek, Spanish, Latin, German, Russian and Bulgarian. He worked as a lecturer of the English language at the Robert College, and of Ottoman Turkish and ancient East languages at Sofia University in Sofia, Bulgaria.

He was invited on September 22, 1932, as a linguistics specialist to the First Turkish Language Congress held in Dolmabahçe Palace supervised by Mustafa Kemal Atatürk, the founder and first president of the Republic of Turkey, together with two other linguists of Armenian ethnicity, İstepan Gurdikyan and Kevork Simkeşyan. He continued his work and research on the Turkish language as the head specialist and Secretary General of the newly founded Turkish Language Association in Ankara. Following the issue of the Law on Family Names in 1934, Atatürk suggested him the surname Dilaçar (literally meaning language opener), which he gladly accepted.

He taught history and language at Ankara University between 1936 and 1951. He also was the head advisor of the Türk Ansiklopedisi (Turkish Encyclopedia), between 1942 and 1960. He held his position and continued his research in linguistics at the Turkish Language Association until his death in 1979.

Publications
* Les bases Bio-Psychologiques de la Theorie Güneş Dil (1936)
* Azeri Türkçesi (Azerbaijani Turkish, 1950)
* Batı Türkçesi (Western Turkish, 1953)
* Lehçelerin Yazılma Tarzı (Writing Style of Dialects)
* Türk Dil ve Lehçelerinin Tasnifi Meselesi (Classification Issue of the Turkish Languages and Dialects, 1954)
* Devlet Dili Olarak Türkçe (Turkish as a State Language, 1962)
* Wilhelm Thomsen ve Orhon Yazıtlarının Çözülüşü (Wilhelm Thomson and Encoding of the Orkhon Inscriptions, 1963)
* Türk Diline Genel Bir Bakış (A General Look at the Turkish Language, 1964)
* Türkiye’de Dil Özleşmesi (Language Purification in Turkey, 1965)
* Dil, Diller ve Dilcilik (Language, Languages and Linguistics, 1968)
* Kutadgu Bilig İncelemesi (Research of the Kutadgu Bilig, 1972)
* Anadili İlkeleri ve Türkiye Dışındaki Uygulamalar (Native Language Principles and Applications Outside Turkey, 1978)