Lesson 5

Հարկաւոր է առանձնայատուկ ուշադրութիւն դարձնել «իւ» երկբարբառի արտասանութեանը, ինչպէս նաեւ նրա անհնչիւնափոխ եւ հնչիւնափոխուած ձեւերի գրութեանը:

1. «Իւ» հնչիւնակապակցութիւնը բառասկզբում եւ բաղաձայնին նախորդող դիրքում արտասանւում է «յու» եւ դիտւում է երկբարբառ.
ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ-իւրաքանչիւր, բարութիւն, արիւն, սիւն:

2. Բառաբարդման դէպքում գրւում եւ արտասանւում է նոյնութեամբ.
ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ-սիւն-սիւնազարդ, արիւն-արիւնարբու:

3. Կարող է սղուել.
ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ-արիւն-արնանման, ալիւր-ալրաղաց:

4. Հոլովուելիս կամ բառակազմական ձեւափոխութիւնների ենթարկուելիս կարող է դառնալ «ե».
ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ-բնութիւն-բնութենապաշտ, միութիւն-միութենական, եղջիւր-երջերաւոր:

5. Կարող է դառնալ «եա».
ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ- քաջութիւն-քաջութեամբ, արիւն-արեան:

6. Բառավերջում «իւ»ը արտասանւում է «իվ» եւ չի նկատւում իբրեւ երկբարբառ.
ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ-արծիւ, հիւանդ, գիսախռիւ:

7«Իւ»ով վերջացող բառերի ածանցումները, բառաբարդումները եւ հոլովուած ձեւերը գրւում են բաղաձայն «ու»ով (հնչում է «վ»).
ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ- հաշիւ-հաշուապահ, թիւ-թուական, թուեր, արծիւ-արծուենի, արծուի թռիչք (արեւմտահայերէնում՝ թիւ-թիւի, հովիւի, արծիւի):

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Thoughts, News and Interesting Tidbits- From Armenia C. 2013

%d bloggers like this: