Contest to Create a Symbol Representing Gyumri’s Cultural Heritage

Project Symbol Contest

The RA Ministry of Culture and the Gyumri Municipality are announcing “Gyumri CIS Cultural Capital 2013” project logo contest.

 • The applications are accepted in sketch format which needs to be in color or black and white.
 • The sketch must be provided to the municipality electronically, as well as on 50x60cm cardboard.
 • The design must have a “slogan”.
 • A closed envelope is attached to the design with the same slogan, with its author’s full name, address and the phone number.
 • Presenting the designed logo on different forms is encouraged (envelope, letterhead, advertisement etc.).

The designs will be considered by the commission and the approved version will become the “Gyumri CIS Cultural 2013” project symbol.

The best designs will be awarded with (150,000AMD).

The applications can be submitted to the RA Ministry of Culture or Gyumri Municipality until February 19th, 2013.


Address:
Yerevan, Republic Square,
Government House N3,
Tel 52 39 22.
Gyumri, Vardanants Square 1,
Gyumri Municipality
Tel 0312 32 606

 


ԾՐԱԳՐԻ ԽՈՐՀՐԴԱՆՇԱՆԻ ՄՐՑՈՒՅԹ

ՀՀ մշակույթի նախարարությունը և Գյումրու քաղաքապետարանը հայտարարում են «Գյումրին՝ 2013 թ. ԱՊՀ մշակութային մայրաքաղաք» ծրագրի խորհրդանշանի ընտրության մրցույթ: Հայտերն ընդունվում են էսքիզի տեսքով (և՛ գունավոր, և՛ սև ու սպիտակ)՝ կցելով նաև նշանաբառը: Աշխատանքներն անհրաժեշտ է ներկայացնել էլեկտրոնային կրիչի, ինչպես նաև A4 ֆորմատի չափով ստվարաթղթի վրա: Ներկայացրած աշխատանքին կցվում է փակ ծրար` նույն նշանաբառով, որում պետք է նշված լինի հեղինակի անունը, ազգանունը, հասցեն և հեռախոսահամարները:
Ցանկալի կլինի, եթե էսքիզը ներկայացվի տարբեր նյութերի վրա (ծրար, ձևաթուղթ, գովազդ և այլն): Առաջարկները կքննարկվեն և հավանության արժանացած տարբերակը կընտրվի «Գյումրին՝ 2013 թ. ԱՊՀ մշակութային մայրաքաղաք» ծրագրի խորհրդանշան:
Մրցույթում հաղթած խորհրդանշանի համար սահմանված է մրցանակ (150 000 ՀՀ դրամ): Հայտերն կարող եք ներկայացնել մինչև 2013 թ. փետրվարի 19-ը ՀՀ մշակույթի նախարարություն կամ Գյումրու քաղաքապետարան:

Հասցեներ`
– Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3,
հեռ.` +374 (10) 52-39-22,
– Գյումրի, Վարդանանց 1 (քաղաքապետարան),
հեռ.` +374 (312) 3-26-06:

Advertisements

One thought on “Contest to Create a Symbol Representing Gyumri’s Cultural Heritage”

 1. The Gyumri International Biennial of Contemporary Art works through process, exchange, education and continuous activity to deliver a unique experience of the Armenian landscape, history and context, as well as opportunities for artists and curatorial exchange. Equally important is the emphasis placed on educational and participative work with Gyumri’s inhabitants.

  To achieve these objectives, the Gyumri Centre of Contemporary Art (GCCA), founded in Armenia in 1997 as an NGO, has founded an international biennial of contemporary art, organises exhibitions, events, conferences, symposiums and educational programs, publishes the catalogues of the biennials as well as an art magazine and collects contemporary art, with the following mission:
  – open contemporary art to a wider public to overcome the inferiority complex, result of the ghetto situation of a provincial town with little contact with the outside world;
  – put in contact, coordinate and support creative exchanges between local, Armenian diaspora and international artists;
  – help resolve conflict and stress in the region using non-traditional methods; provide a databank of Armenian contemporary art;

  – facilitate the participation of Armenian artists in international programs and events.

  The objectives of the Gyumri Biennial are:
  – to contribute to the development of Armenian contemporary art and to maintain the quality of the artistic production at an international level;
  – to promote a healthy and creative environment in the city and region after the inertia of the soviet period when local and international communication and information were greatly lacking;
  – to facilitate cultural exchanges and dialogue between Armenia and the international artistic community; to overcome the trauma and chaos of the post earthquake situation;
  – to support and develop new creative initiatives, particularly of young artists;
  – to encourage the development of contemporary Armenian culture by the decentralisation of art life from Yerevan;
  – to help restore Gyumri to the influential cultural city it once was and to establish it
  as a regional contemporary art centre.

  Geographically, Gyumri is at a central point in respect to neighbouring countries. The city of Gyumri was devastated by an earthquake in 1988, that took 30,000 lives by official records and left thousands homeless. Gyumri is in the process of rebuilding and is in need for international attention and support. Any and all funding for the contemporary arts and cultural activity is focused on the capital city, Yerevan, Gyumri was once the centre of cultural activity in Armenia, and historically played this role in the Caucasus region.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s