Lesson 2

7. «Ա», «ե», «ի» ձայնաւորներից յետոյ արտասանուող «վ»ն գրւում է «վ» տառով, եթէ արմատի սկզբնատառ է.
ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ-արագավազ, հազարավէրք, կառավարիչ, սարնիվեր, հոգեվարք:

8.Բառավերջում լսուող «ու»ն գրւում է «ու».
ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ-կատու, հլու, կծու:

9.Գոյութիւն ունի բաղաձայն «ու» կոչուածը. սա արտասանուող «վ» հնչիւնն է, որը բաղաձայնի եւ «ա», «ե», «է», «ի», «ո», «օ» ձայնաւորների միջեւ գրւում է «ու» տառով (բաղաձայն+ու+ձայնաւոր).
ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ-նուագ, Աստուած, դժուար, արուեստ, հաշուել, նուէր, պատուէր, նուիրում, լեզուի, զինուոր, ազնուօրէն:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Thoughts, News and Interesting Tidbits- From Armenia C. 2013

%d bloggers like this: