Lesson 9

«ԱՅ»

18.«Այ»ն արտասանւում եւ գրւում է նոյնութեամբ.
ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ-այս, այդ, հայր:

19.Հնչիւնափոխուելիս (հիմնականում բարբառային բառաձեւերում) դառնում է «է».
ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ -հայր-հէր, վայր-վէր (վէր ընկնել, բայց վեր բարձրանալ), ձայն-Ձէնով Յովան :

20.Մի քանի միավանկ բառերի վերջում գրուող «յ»ն արտասանւում է, որովհետեւ արմատի մաս է կազմում.
ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ -բայ, հայ, ճայ:

21.Գոյութիւն ունի անձայն «յ». այն գրւում է «ա»ով վերջացող բազմավանկ բառերի վերջում (կան բացառութիւններ՝ հիմա, սա, նա եւ այլն).
ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ-գուլպայ, տղայ, արքայ, աժդահայ (այս դէպքում «այ»ը երկբարբառ չի նկատւում):

22.Յատուկ անունների վերջում անձայն «յ» չի գրւում*.
ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ-Անգլիա, Աննա*
*Սեռական հոլովում գրւում է` Սեւանայ, Վանայ, Պոլսոյ, Կիլիկիոյ եւ այլն:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Thoughts, News and Interesting Tidbits- From Armenia C. 2013

%d bloggers like this: