Lesson 3

10.Արեւելահայերէնի անկատար ձեւաբայի (-ում-վերջաւորութեամբ բայաձեւեր) կրաւորականում լսուող «վ» հնչիւնը գրւում է «ւ» տառով.
ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ-բացւում էր, գրւում է:

11.Անորոշ դերբայի (նաեւ բայական դիմաւոր կամ անդէմ այլ ձեւերի) կրաւորականում «վ» հնչիւնը գրւում է «ու» տառով.
ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ-գրուել, գրուող, գրուած, գրուելու:

12.Արտասանուող «վու» կապակցութիւնը (օրինակ` տեղեկատՎութիւն) գրել «ուու» այն դէպքում, երբ բառի մէջ առկայ է արմատական «ու», որին միանում է «ու»ով սկսուող մէկ այլ ձեւ (-ութիւն- ածանցը).
ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ-տեղեկատու+ութիւն, հաշուետու+ութիւն, պատասխանատու+ութիւն, երկու+ութիւն («ուու»ի առաջին «ու»ն արմատական է, ուստի չի կարելի գրել «ւ»):

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Thoughts, News and Interesting Tidbits- From Armenia C. 2013

%d bloggers like this: