Tag Archives: war

Drugs Should be Banned From Parliament

It’s been a while since I wrote an opinion piece and even longer since I touched upon a political subject. Somehow, when one lives in Armenia and breathes her air, it no longer becomes so vital to follow religiously every turn of event and sound an outcry for every wrong identified in the system. Once here, you learn that news is most definitely rarely the full truth and nothing but the truth, and more often disregards majority opinion for the sake of sensationalism.

What I find especially interesting from the past couple of days is the level of propaganda and opposite poles Armenians and Azeris seem to be sitting at. In Yerevan, at least, things are quite calm. No one actually believes there is an impending war, but tensions are high and the air bristles when someone mentions Turkish products or Azeri invasions. For the most part, however, we are all proud of the show our boys on the front have put on and both men and women have been taking up arms and heading to the borders as volunteers should the opposing side decide to launch an offensive. It is interesting to see more and more women in the army, both as volunteers and chasing a military career. At the moment, 1 in 5 soldiers is female, amounting to about 20%.

The difference between the 2 sides (the first image shows eyewitness accounts of Armenians continuing with their honey harvest while those on the Azerbaijani side fleeing as shown on meydan.tv)- FB propaganda

According to certain online sources, the Kashatagh region has been a major source providing volunteers, both local and Syrian repatriate, as well as now working on supplying food and necessary items to those serving on the borders. Hundreds of volunteers have taken up arms at the moment to defend our country if need be. It is most definitely a bittersweet sight.

Armenia seems to ever be on the defensive. International media might paint Azerbaijan in a victim’s light, but the truth is that both sides have suffered casualties and it’s not news that Azerbaijan has violated the ceasefire time and again. Whether it was their side or ours this time, we might never know. After all, the wheels of propaganda are in constant motion and both side gain by appearing the wronged party. Considering the words the Azerbaijani president has been tweeting though, one would undoubtedly start pointing fingers towards the internationally acclaimed “victim” his country appears to be.

wtfwtff

It appears the president of Azerbaijan has been smoking something other than the beloved cigarettes of the Caucasus, which has addled his mind once and for all. He’s a class A comedy act all right, but the scary thing is that he wields weapons of mass destruction which have the ability to hit Yerevan from what I’ve heard on the streets. I cannot prove this, but it is a bit of a cause for concern when there’s a fool seemingly on drugs controlling the situation. Furthermore, local media in the country is apparently claiming that Azerbaijani forces have taken Agdam and other regions within the Nagorno-Karabakh (Artsakh) enclave, as mentioned on Radio Free Europe’s Azerbaijan portal. I wonder what lovely Mr. Putin has to say about all of this during his meetings with the presidents this weekend.

In the meantime, we can all have a laugh at Mr. Aliyev’s expense. After all, we don’t get to see many clowns acting like fools for the amusement of us little children too much anymore.

 

 

Artsakh War Stats

Nagorno-Karabakh War
Date: 20 February 1988 – 16 May 1994
(6 years, 2 months, 3 weeks and 5 days)
Location: Nagorno-Karabakh, Armenia and Azerbaijan
Result: Armenian military victory
Ceasefire treaty: (Bishkek Protocol, still in effect); ongoing peace talks to determine the future of the disputed territory

Casualties and losses:
Armenia -NKR
Dead: 4,592-12,000
Missing 196

Azerbaijan
Dead: 25,000–30,000
Missing: 4,210

Armenian Literature: Moushegh Ishkhan- Աշխարհի Ցաւով

Սիրտս կարիւնի աշխարհի ցաւով,
Որքա՜ն տառապանք, Աստուա՛ծ իմ, չորս դիս
Կեանքի դաշտերից փչող ամէն հով
Հառաչ ու կսկիծ կզարնէ դեմքիս:

Անմեղ զոհերի արիւնով եռուն,
Հողը ոտքիս տակ կմնայ միշտ թաց,
Եւ նոր վճիռներ իմ շուրջն ու հեռուն
Կծնուեն մարդիկ արիւնով հարբած:

Սրի ու սովի կդառնան աւար,
Լոյսի պէս պայծառ մանուկներ սիրուն,
Եւ ոտքի կոխան հասկեր անհամար
Աշխատաւորի քրտինքով օծուն:

Ես ինչպէ՞ս նստեմ խնջոյքի սեղան,
Եւ ըմպեմ ուրախ վայելքի գինին,
Երբ որ կխլեն մարդիկ անվարան,
Որբի բերանից պատառը հացի:

Աստուա՛ծ իմ, որքան անարդար վճիռ,
Ինչպէ՞ս կարող եմ քար դնել խղճիս,
Կեանքեր թեւաբեկ եւ թշուառագիր,
Աշխարհի ցաւով հիւա՛նդ է հոգիս: