Category Archives: Armenia- Miscellaneous

When Visiting Gyumri- Lodging and Food

WHERE TO STAY. LODGING IN GYUMRI

 1. Berlin Art Hotel, Haghtanaki 25, 3104 Gyumri, Tel.: +374 312 57659, Fax: +374 312 50386, E-mail: info@berlinhotel-gyumri.am
 2. Alhmas Hotel, Garegin Nzdeh 1, Gyumri, Tel.:+374 312 39444
 3. Nane Hotel, 1/5 Garegin Njdeh Avenue, Gyumri, Tel.: +374 312 33369, Fax: +374 312 39993
 4. Aleksandrapol Hotel Palace, 70 Mayakovskui Street, Gyumri, Tel.: +374 312 500 51, +374 312 500 52, E-mail: info@alexandrapolhotel.am
 5. Araks Hotel, 31 Gorki Street, Gyumri, Tel.: +374 312 5 11 99, Fax: +374 312 5 11 99
 6. Villa Kars, Rustaveli and Abovyan Street, Gyumri, Tel: + 374 10 56 11 56, 26 34 60, Tel\Fax: + 374 10 58 45 74
 7. Vanatur Hotel, Gorki 70a, Gyumri, Tel.: +374 312 50714, +374 312 59153, +374 93 933735
 8. ArmHotels Online Booking System

WHERE TO EAT. RESTAURANTS & CAFES IN GYUMRI

 1. Vanatur Restaurant, Gorki 70a, Gyumri, Tel.: +374 312 50714, +374 312 59153, +374 93 933735
 2. Ponchik Monchik, 7/9 Sayat-Nova Street, 248/9 Abovyan Street, West Vardanants Square, Tel.: +374 312 56004, Working Hours: 10:30-23:30
 3. Voske Tslik, G. Nzhdeh 13, Gyumri, Tel.: +374 312 42222
 4. MSBurger, 1 A. Manukyan, Gyumri, Tel.: +374 312 46070, 098 706 070, Working Hours: 10:30-23:30
 5. Oasis, General Park, Gyumri, Tel.: 094 50 50 14, 095 50 50 14, 096 50 50 14
 6. Poloz Mukuch, Jivanu 75, Gyumri, Tel.: 094 90 90 38
 7. Dzki Dzor (Cherkezi Dzor), Red Fort 1, Gyumri, Tel: +374 312 65559
 8. Tashir Pizza, 2 Sayat-Novai Street, Tel.: +374 312 55005
 9. Shara, 1/5 Garegin Njdeh Avenue, Gyumri, Tel: +374 312 35563
 10. Le Café, 1/5 Garegin Njdeh Avenue, Gyumri, Tel: 374 312 30325
 11. Pizza DiNapoli Italian Restaurant, 1/5 Garegin Njdeh Avenue, Gyumri, Tel: +374 312 33074
Advertisements

Bringing Rain with Bourbadig

Նուրին Նուրին էկել է

Շալէ շապիկ հագել է,

Կարմիր գօտիկ կապել է.

Մեր Նուրինին փայ տվէք,

Տաշտերով ալուր բերէք,

Մաղերով ջուր բերէք,

Մեր Նուրինին կշտացրէք,

Ուտենք-խմենք, քեֆ անենք:

______________________________

Nourin Nourin has come

Wearing a shirt and scarf

Red belt tied on

Give our Nourin her share

Bring her flour

Bring her water

Feed our Nourin

Eat, drink, and let’s have fun!

 

 

Made from a broom of twigs, the handmade doll called Nourin was in the hands of the village children as they sang such songs and walked from street to street, gathering ingredients to make gatnajash (today known as gatnabour or rice and milk pudding) and enjoy their day. The women of the village would give the eggs, flour, etc., and follow up by pouring water over the heads of the children.

At one point, this doll personified the rain-bringing goddess of water. The doll was made in the summers when droughts were common, in order to entice the rains to water their fields. Today, the doll still exists as part of Vartivar, even though the origins of this celebration can be tracked to the goddess Astghik. Churches give out wheat during Vartevar in order to keep the fields free of disasters. In order days, this would also be accompanied with dance, song and games to bring down the rain.

Nourin was a goddess who represented a strong matriarchy, but often also took on the image of a man. The spirit bore many names, including Khourtsgululu, Houchgululu, Mama-Chttig, Chichi-Mama, Chamcha-Khatun, Boubladig, Bourbadig, etc. Today, boubrig is the Armenian name for doll, coming from its olden name Bourbadig. Some of these names could have been derivations of colloquial words meaning beautiful. In Kghi, she was kalled Boubladigin; in Van, she was Khuntsgululu and Khourtsgululu; she was Nourin, Khushgururig or Khuchgururig in Shirak and Bayazet; in Aparan, she was Houchgururu, while in Arabkir` Mama-Chttig; in Garin, Agnoum and Armashum, she was Chichi-Mama, while in Akhalkalak he was Bourbadig. Whereas Eastern Armenians called her Nourin, he was Bourbadig or as a female form using the other names for the Western regions.

Nourin has also morphed over time into Nouri and Nari, then Nar or Nay. Today, many Armenian songs include “Nay-Nay” or “Hoy Nar” which may seem like jibberish to the modern individual but are actually words passed down over the centuries which were used to describe one god or another, while asking for a blessing.

Sources:
http://www.yerakouyn.com/?p=34184
(Սամվել Մկրտչյան. <<Տոներ: Հայկական ժողովրդական ծեսեր, սովորույթներ, հավատալիքներ (ավանդույթ և արդիականություն))

 

Paralympics Armenia Fun Facts

Here are some fun facts taken from the official paralympics site:

• Armenia has yet to win its first medal at either the summer or winter editions of the Paralympic Games.

• Armenia’s best result at the Paralympic Winter Games was a fourth place finish by Armenuhi Nikoghosyan in women’s giant slalom LW10-11 in 1998.

• Armenia has only competed in alpine skiing events at the Paralympic Winter Games. The NPC has participated in the sport at the Winter Games since 1998.

• Mher Avanesyan competed in alpine skiing in three Paralympic Winter Games editions, in 1998, 2006 and 2010, as well as in sailing at the Paralympic Games in 2000.

• Avanesyan’s best result at the Vancouver 2010 Games was a 36th place in men’s slalom standing.

• Armenia’s last woman to be ranked in an event at the Paralympic Winter Games is Greta Khndzrtsyan who finished 11th in the women’s giant slalom sitting in 2006.