Happy Birthday Yeghishe Charents!

«Չարենցը կ’ապրի քանի դեռ կայ Հայ ժողովուրդը»

Կ’ուզեմ հիմի փչէ զուռնեն – հարբած ըլիմ մինչեւ էգուց.
Ամէն մարդու ընկեր ըլիմ -ու բաց ըլիմ մինչեւ էգուց:
Ֆայտօն նստած` անցնեմ քուչով, պատուհանից վրես նայես`
Էշխդ անքուն սիրտս ընկնի ու լաց ըլիմ մինչեւ էգուց:
Խելքս քամուն, հովին տուած` երթամ ընկնեմ դուքան ու բաղ`
Ընկերների սուփրին գինի ու հա՛ց ըլիմ մինչեւ էգուց:
Երթամ – ուրիշ գոզալների գիրկը դնեմ գլուխս տաք`
Քո էդ անուշ, ազի՜զ տեսքով հարբած ըլիմ մինչեւ էգուց:

Advertisements

One thought on “Happy Birthday Yeghishe Charents!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s