PreGomesh- Sirusho

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wxxnY-QTUGU

You’re staring at the Facebook comments praising this new video by Armenian pop star, Sirusho. You’re wondering what on earth “PreGomesh” stands for. You click the link out of curiousity. The video starts with Gomidas’ music, following a lovely female with long braided hair along olden Armenian streets. The camera angle changes to a Victoria`s secret style pose that has you wondering as to the appropriateness of the “sexy” look in this context. The dress catches your attention. You wonder if it’s Russian at first. You’re transfixed on the antique accesories and jewellery that you assume are meant to symbolize Armenian nobility. The intricacy of it isn’t in line with the common portrayal of such luxuries you have seen to this day. Mind you, you can always be incorrect in your assumptions. However, it does rememble pomegranates greatly. A man is shown with a dhol, dressed as a noble Armenian man. The hooves of the komesh (the bull) are shown, followed by a similar stomp by the man. The imagery begins to interest you a little more. The architecture captures your attention suddenly. It is breathtakingly perfect, carved stone and reminiscent of Gyumri’s artisan workmanship. She begins to sing her song and you are taken aback. It reminds you of R&B, a music genre you’re not very fond of. The words don’t quite sound Armenian. You hear certain phrases that you agree with, though the lack of understanding of the rest frustrates you. You will learn later that it is completely in Armenian, merely you’re unused to the style of music. The dance steps make you smile. They are done over dusty terrain, reminiscent of a bull’s hooves dancing across the land. Sirusho’s dresses keep putting you off, a cross between ancient and modern. Your conservative tastes in a rather black-and-white fashion world cannot make sense of this- do you like or hate it? The red mesh dress you know you love, for it is both conservative and flattering, ancient and modern and thoroughly interesting as it is topped with the antique jewellery representing our ancient kingdom. The leather straps the men use in a mock fight, you assume don’t quite make sense to you. What imagery are they trying to portray?

There’s one thing there’s no doubt about. Sirusho is beautiful beyond belief, especially when attired in semi-traditional but flattering garments.

I’m still confused as to what PreGomesh is. Should it represent “pre” in Latin, I will be sorely disappointed. However, a friend commented that it might represent the same պռէ from the song Հորովել, which has the words պռէ՛ րէ՛ հօ՛. If this is so, she is keeping to the theme of Gomidas. From her interview, this is what I gather, which raises her up a notch in my books.

Her statement about the song: “Կյանքը մեզ ամեն քայլափոխի տալիս է ոգեշնչվելու հնարավորություն, պարզապես պետք է նկատել այդ պահերը:

Երբ փոքր էի շատ չէի լսում ժողովրդական երաժշտություն, իսկ ժողովրդական երգերին ծանոթ էի մորս և նրա կոլեգաների կատարումներից: Երբ հորս խորհրդով սկսեցի ձայնագրել Շերամի երգերը ինքս ինձ համար բացահայտեցի, թե որքան իմն է այն: Քանի որ փոքր տարիքից ստեղծագործում էի ժամանակակից ոճում որոշեցի ինձ երկու հարազատ ժանրերը համատեղել: Վերջերս, երբ Կոմիտաս էի լսում, “Լոռվա Գութաներգ”–ի մեջ ինձ մի հատված այնքան ոգեշնչեց, որ մի ակնթարթում մտովի լսեցի իմ նոր վերջնական երգը և պատկերացրեցի տեսահոլովակը: Հիմա պետք էր այս ամենը հերթականությամբ իրականացնել, իսկ ինձ մոտ այդ հերթականությունը չի սահմանափակվում գործիքավորում, խոսքեր և ձայնագրում պրոցեսով: Սկսեցի ուսումնասիրել “Լոռվա Գութաներգ”–ի հետ կապված գրեթե բոլոր նյութերը, ընթերցեցի Կոմիտասի գրած վերլուծությունը այս երգի շուրջ, հանդիպեցի մարդկանց, ովքեր քաջածանոթ են վարպետի ստեղծագործություններին և դրանց ծագմանը:Մասնագետների, ովքեր առհասարակ դեմ են Կոմիտասի երաժշտության ժամանակակից ներկայացմանը և փորձեցի հասկանալ ինչու: Չնայած նրան, որ չէի պատրաստվում նորովի ներկայացնել Կոմիտասի աշխատանքը, այլ այն ուղակի իմ ոգեշնչման աղբյուրն էր հանդիսացել` ամեն դեպքում ինձ համար շատ կարևոր էին բոլոր ուսումնասիրություններս:

“Լոռվա Գութաներգ”- ում նկարագրվում է, թե ինչպես է հողի մշակը իր երգով ոգևորում Գոմեշին, գութանը կապած լծին հողն է հերկում: Այս թեման հայերի մեջ ունեցել է մեծ համարում, փառաբանվել ու գովերգվել հորովելներում և ժողովրդական այլ ստեղծագործություններում: 

Երգիս երաժշտությունը և ռիթմը աշխարհի այսօրվա զարկերակի և նեռվի արտահայտումն է: Որքան էլ մոտ լինեմ արմատներիս չեմ ուզում անտեսել այն ժամանակը և իրականությունը որի մեջ ապրում եմ: Եթե անգամ այն անվանենք ակումբային,պարային, ապա ես այսպիսին եմ պատկերացնում հայկական ակումբային երաժշտությունը, որ որքան էլ ժամանակակից լինի` հիմնված լինի հայկական հիմքերի վրա և ասելիք ունենա:

Երգի խոսքերն այս դեպքում ինձ համար հատկապես կարևոր էին, քանի որ ասելիք ունեի,այնքան շատ ասելիք, որ միտքս խոսքիս հերթ չեր տալիս, հասկացա որ ինձ հետ գաղափարս կարող էր կիսել և միտքս ճիշտ տեղ հասցնել միայն իմ տաղանդաոր ընկեր՝ Ավետ Բարսեղյանը:
Խոսքս տեղ հասցնելու համար ինձ պետք է օգներ երգիս հերոսը՝ գոմեշը: Գոմեշը, որը խորհրդանիշ է աշխատասիրության, որը համառ և համբերատար իր ուսերին է կրել իր բեռը: Այսօր աշխարհը լի է վայրագությամբ, չարությամբ, արժեքներ ու արժանապատվություն կորցրած բազմերեսանի մարդկանցով: Իմ երգն իմ բողոքն է այս ամենի դեմ և գովաբանումն է այն մարդու, ով ազնիվ ու արդար է ինքն իր առջև ու իր քայլերի մեջ, ով ինչպես երգիս հերոսը լուռ և պատվով իր բեռն է տանում ու երբեք չի բողոքում ու չի հանձնվում. նա հերոս է…”

Song Lyrics:
Ել ու թող իմանա աշխարհը,
Որ արդար է քո ճանապարհը,
Ել ու թող, որ ազնիվ կռիվդ,
Երկնքում հաստատի պատիվդ:

Պռե՛գոմեշ
Ա՛ռ հա՛ գոմեշ
Պռե՛րե՛ գոմեշ
Ա՛ռ հա՛ գոմեշ
Տա՛ր հա՛ գոմեշ
Պռե՛րե՛ գոմեշ

Նա անհնազանդ է ու քար,
Աչքերում ապրում է լուռ պայքար,
Կյանքը հողի հետ մենամարտ,
Հաղթահարում է իր հոգով անպարտ:

Մեկն է բնության օրենքը
Կամքն ուժեղ գտնում է ելքը
Ու շարունակում տալ սերունդներ,
Մեկն է բնության պահանջը,
Որ մտքից հանի նահանջը
Չի կարող երբեք նա հանձնվել…

Ել ու թող իմանա աշխարհը,
Որ արդար է քո ճանապարհը,
Ել ու թող, որ ազնիվ կռիվդ,
Երկնքում հաստատի պատիվդ:

Պռե՛գոմեշ
Ա՛ռ հա՛ գոմեշ
Պռե՛րե՛ գոմեշ
Ա՛ռ հա՛ գոմեշ
Տա՛ր հա՛ գոմեշ
Պռե՛րե՛ գոմեշ

Ցավն են անցկացնում դանդաղ
Սարերից հոսող ջրերը պաղ,
Տաք արյունը գույնն է բախտի
Բռնած ուղիդ ոչինչ էլ չի խախտի…

2 thoughts on “PreGomesh- Sirusho”

 1. Hi
  Thank you for your post
  i’m from italy and i have iranian blood in my body, we are near 😉
  i interest too much about this style dress,
  Armenia, Uzbekistan, Tajikistan, Georgia, Turkmenistan ooh they are Beautiful i love these countries, their cultures their arts
  at this video i like more dress that she have at second 1:52 have fantastic colors and motifs and all of her accessories, i love to have all of them.!
  can you tell me some Brand name or Site that i can buy this style dress and accessories
  thank you again for your post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s