3 thoughts on “Armenian Independence Day in Toronto on September 21, 1991”

  1. ԹԱՄԱՐ ՊԱՐՈՂՆԵՐՈՒՆ ՄԷՋ ՍԿԻԶԲԸ ԻՆՔԶԻՆՔԴ ՏԵՍԱ՞Ր… ՀԱՀԱ.. ՇԱՆԹԸ ՄԷԿ ՈՒ ԿԷՍ ԱՄՍԱԿԱՆ ԷՐ ԴՈՒՆ ԵՐԵՔ ՏԱՐԵԿԱՆ.. ՄԷՋՏԵՂԵՐԸ ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱՐ ԿԸ ՊԱՐԵՍ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s