BRITISH FILM FESTIVAL BEST REVIEW COMPETITION

Within the framework of the 10th Anniversary Edition of the British Film Festival, we announce a competition for the brightest film review.

From 10 to 20 March, 2012 you can write a review on any of the films from the programme of the Festival and receive a chance to win one of our valuable prizes.

The author of the best review will be awarded an Apple iPad 2! Additionally, there will be other prizes!

1. Write a review of a film you liked from the programme of British Film Festival 2012
2. Publish it on www.britfilms.am website relevant section and share the link on your Facebook wall
3. Put the link of your review under this post on the British Council Armenia Facebook page

Please note
* Every participant may submit several reviews, but not more than one for each film
* To be accepted for the competition, your review(s) should have not been published anywhere previously
* Reviews can be submitted either in English or Armenian
* There is no word count
* Deadline for submissions is 20 March
* Entries unrelated to the British Film Festival review competition will not be considered
The best reviews will be selected by the members of the Armenian Association of Film Critics and Cinema Journalists. The winners of the competition will be announced on 27 March, 2012.

Join the British Film Festival, share your impressions with us and win!

ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ԳՐԱԽՈՍԱԿԱՆԻ ՄՐՑՈՒՅԹ
Բրիտանական ֆիլմերի 10-րդ հոբելյանական փառատոնի շրջանակում մենք հայտարարում ենք ֆիլմերի լավագույն գրախոսականի մրցույթ:
2012թ.-ի մարտի 10-ից-20-ը Բրիտանական ֆիլմերի փառատոնի ֆիլմերի վերաբերյալ գրեք գրախոսական և արժանացեք մեր մրցանականերին:
Լավագույն գրախոսականի հեղինակը կպարգևատրվի Apple iPad 2-ով: Մենք սահմանել ենք նաև խրախուսական մրցանակներ:
1. Գրե՛ք գրախոսական Բրիտանական ֆիլմերի 10-րդ փառատոնի ծրագրում ընդգրկված այն ֆիլմի կամ ֆիլմերի մասին, որոնք հավանել եք:
2. Հրապարակե՛ք այն http://www.britfilms.am կայքի համապատասխան բաժնում  և հղումը տեղադրե՛ք ֆեյսբուքյան ձեր էջում:
3. Գրախոսականի հղումը տեղադրե՛ք Բրիտանական խորհրդի հայաստանյան գրասենյակի ֆեյսբուքյան էջի այս հրապարակման ներքո:
Խնդրում ենք նկատի ունենալ`
* Յուրաքանչյուր մասնակից մրցույթին միաժամանակ կարող է ներկայացնել մի քանի գրախոսական տարբեր ֆիլմերի շուրջ: Յուրաքանչյուր ֆիլմի վերաբերյալ հարկավոր է ներկայացնել միայն  մեկ գրախոսական,
* Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է, որ գրախոսականը մինչ այդ հրատարակված չլինի,
* Գրախոսականները կարող են ներկայացվել հայերեն և անգլերեն,
* Բառային սահմանափակում գոյություն չունի,
* Գրախոսականների ներկայացման վերջնաժամկետն է մարտի 20-ը,
* Գրախոսականի մրցույթին առնչություն չունեցող նյութերը հաշվի չեն առնվի:
Լավագույն գրախոսականներն ընտրելու են Կինոքննադատների և կինոլրագրողների հայկական  ասոցիացիայի անդամները:Մրցույթի արդյունքները կհայտարարվեն 2012թ.-ի մարտի 23-ին:
Մասնակցե՛ք Բրիտանական ֆիլմերի փառատոնին, կիսվե՛ք ձեր տպավություններով և արժանացեք մրցանակների:               

 

source: ARMACAD + ARTACAD

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s