Skilfoundation Job opportunity in Armenia

Job Announcement

A group of likeminded people, with a sound expertise in innovative technologies and methodologies, who are building a Foundation which will address a variety of issues in Armenia and internationally, helping build a modern society and move Armenia and the region to sustainable development, are looking for a lead team member, Executive Director. The incumbent will be an action-oriented energetic individual, with analytical, creative and managerial skills.

Required qualifications:

·         University Degree (Master’s or higher)

·         4-12 months of study in Europe or US (preferred)

·         Work  experience in an international or non- governmental organization or an outstanding business

·         Fluency in Armenian, English, and Russian; capacity to write texts, edit, translate if needed in all 3 languages

·         Capacity to speak publicly on policy issues in all three languages

·         Capacity to assist in defining the first steps of a future strategic project

·         Certain initial understanding of financial and legal matters, with an ability to gain more competence if required

·         Attention to detail

·         Rhetorical, presentation and diplomatic skills

·         Capacity to work without much supervision, ensuring the accomplishment of distinctly defined  aims and delivery of tangible results

·         Ability to work in a team

·         Capacity of fundraising, project implementation, and project supervision

·         Clear ethical values and principled position regarding such values as e.g. transparency and fairness

If you are a young talent with some experience who wants to move to serious opportunities; if you are humble but greatly capable; if you can present your achievement and desire larger scale opportunities; please send us your CV and a motivation letter, explaining your readiness and wish to work in a lead position in the field of international development with a focus on Armenia and the region.

 

Publications or other portfolio are a plus.

 

We want to change and develop values and minds. We are about innovation, experiment, charity and achievement. We transcend the boundaries between the intellectual and the practice. If you think you are one of us, then apply.

 

Deadline: February 6, 2012, 10.00 am

 

Send your CV etc. to: skilfoundation@gmail.com

 

Only shortlisted candidates will be contacted. Remuneration is commensurate with experience and skills and is competitive

 

 

Աշխատանքի հայտարարություն

Նորարարական և բարեգործական ծրագրերի իրականացման և նախագծման ոլորտում հարուստ փորձ ունեցող համախոհների մի խումբ նախաձեռնել է Հայաստանի և տարածաշրջանի կայուն զարգացմանը, Հայաստանում ժամանակակից հասարակության կառուցմանը  միտված Հիմնադրամի ստեղծումը: Այժմ, նախաձեռնող խումբը ուրախ է հայտարարել մրցույթ` թիմի գլխավոր անդամներից մեկի՝ Հիմնադրամի գործադիր տնօրենի թափուր պաշտոնի համար:  Նախընտրելի թեկնածուն պետք է լինի վերլուծական, ստեղծագործական և  կառավարչական հմտություններով` եռանդուն անհատ և ունենա.

·         Բարձրագույն կրթություն (մագիստրոսի աստիճան),

·         Առնվազն 4-12 ամսվա կրթություն Եվրոպայում կամ ԱՄՆ-ում (նախընտրելի),

·         Աշխատանքային փորձ միջազգային կամ ոչ կառավարական, կամ արտակարգ գործարարական կազմակերպություններում,

·         Հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն, նշված լեզուներով տեքստեր, զեկույցներ և փաստաթղթեր կազմելու, խմբագրելու և թարգմանելու, ինչպես նաև հրապարակային ելույթներ ունենալու կարողություն,

·         Ապագա ռազմավարական ծրագրերի մշակմանն ուղղված սկզբնական աշխատանքների կազմակերպման կարողություն,

·         Կառավարման, ֆինանսական և իրավական ոլորտների որոշակի իմացություն,

·         Արագ ընկալման և կողմնորոշման կարողություն,

·         Հռետորական, զեկույցների ներկայացման, դիվանագիտական հմտություններ,

·         Ինքնուրույն աշխատելու կարողություն` ուղղված նախապես հստակորեն որոշված խնդիրների լուծմանն ու համապատասխան արդյունքների ապահովմանը,

·         Թիմային աշխատանքի կարողություն,

·         Ֆինանսական միջոցների հայթայթման, ծրագրերի իրականացման և ղեկավարման կարողություն,

·         Սկզբունքային դիրքորոշում աշխատանքում էթիկայի նորմերի, թափանցիկության և արդարության ապահովման նկատմամբ:

Եթե Դուք երիտասարդ եք և տաղանդավոր, և որոշ աշատանքային փորձ արդեն իսկ կուտակելուց հետո գիտակցում եք ավելի լուրջ հնարավորություններից օգտվելու առավելությունը, եթե դուք համեստ եք, բայց գիտակցում եք, որ ունեք մեծ ներուժ ապա ուղղարկեք մեզ ձերինքնակենսագրությունը, ինչպես նաև Հայաստանի և տարածաշրջանի  համատեքստում միջազգային զարգացմանն ուղղված գործունեության ոլորտում աշխատելու Ձեր հետաքրքրվածությունն ու շահագրգռվածությունը հիմնավորող նամակը:

 

Հրապարակումների և այլ  լրացուցիչ տեղեկատվության տրամադրումը խրախուսվում է:

 

Մենք ուզում ենք փոփոխել և զարգացնել մտածողությունն ու արժեքները: Մենք գերադասում ենք նորարարությունն ու փորձարարությունը, կարևորում ենք բարեգործությունն ու ձեռքբերումները: Մենք հաղթահարում ենք մտքի և գործողության միջև եղած տարբերությունը: Եթե Դուք կարծում եք, որ մեզնից մեկն եք` դիմեք:

 

Վարձատրությունը մրցակցային է և համադրելի փորձի և հմտությունների հետ:

 

Վերջնաժամկետ՝ 2012 թ. փետրվարի 6, ժամը առավոտյան 10.00

 

Ուղարկեք Ձեր նյութերը հետևյալ հասցեին՝ skilfoundation@gmail.com

 

Միայն սահմանափակ թվով թեկնածուներ կհրավիրվեն հարցազրույցի:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s